Πώς επηρέασε η κρίση την ελληνική κοινωνία

Η κρίση στην Ελλάδα ήταν από τις πιο επιζήμιες του πρόσφατου παρελθόντος και προκάλεσε σημαντικά οικονομικά προβλήματα, όχι μόνο για την ελληνική κοινωνία, αλλά για τα συμφέροντα της πλειονότητας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί χρόνια υπήρχε συνεχής ενημέρωση για την ανησυχητική κλίμακα της οικονομικής υποβάθμισης, το τεράστιο μέγεθος του εσωτερικού χρέους καθώς και το επίπεδο της διαφθοράς και των αδικαιολόγητων κοινωνικών παροχών που προορίζονταν για το κοινό. Αυτή η κατάσταση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και ποικιλοτρόπως την ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα.

Το ιστορικό της κρίσης

Αν και η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση ξεκίνησε το 2008, ο αντίκτυπός της στον ελληνικό πληθυσμό, όσον αφορά την αύξηση της ανεργίας και το μειωμένο εισόδημα, εμφανίστηκε κυρίως μετά το 2010, όταν υπεγράφη μνημόνιο οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών και εφαρμόστηκαν ορισμένα μέτρα λιτότητας προκειμένου να αποφευχθεί η πτώχευση. Οι συνέπειες της κρίσης έγιναν αισθητές από τον ελληνικό πληθυσμό κυρίως κατά τα έτη 2011 και 2012.

Το καλοκαίρι του 2015, καθώς η Ελλάδα έφτασε στην άκρη του οικονομικού γκρεμού, η ΕΕ προειδοποίησε ότι η δυσχερής κατάστασή της θέτει το μέλλον της Ευρώπης σε κίνδυνο. Μετά από μήνες πολιτικής περιθωριοποίησης της αριστερής κυβέρνησης της χώρας από τις ευρωπαϊκές αρχές, η χώρα έλαβε το τρίτο πακέτο του σχεδίου διάσωσης μέσα σε πέντε χρόνια.

Δεκαοκτώ μήνες μετά, η ελληνική κρίση εξαφανίστηκε από το μυαλό πολλών στην Ευρώπη, αντικαταστάθηκε από νέες δυσκολίες όπως το Brexit, ένα κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων σε πρωτεύουσες και οι εκλογές σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Όμως στην Ελλάδα η κρίση επιδεινωνόταν.

Η σημερινή κατάσταση

Η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα έχει έντονα τα σημάδια από την επιρροή της κρίσης σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Η βοήθεια από το εξωτερικό είναι ακόμα απαραίτητη, ενώ η οικονομία θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να συνέλθει απόλυτα.

Οι Έλληνες σήμερα αντιμετωπίζουν πολύπλευρες δυσκολίες, με κυριότερη αυτή της ανεργίας η οποία αυξήθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, σχεδόν ένας στους δύο νέους είναι άνεργος. Βασικά αγαθά όπως η θέρμανση, πλέον θεωρούνται πολυτέλεια για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τα περιστατικά κατάθλιψης και αυτοκτονιών έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα του πρόσφατου παρελθόντος.

Σε σχέση με την προηγούμενη διετία η κατάσταση στη χώρα έχει σίγουρα βελτιωθεί, όμως είναι αισθητή η αύξηση της κοινωνικής κρίσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δανειστές απαίτησαν περισσότερη λιτότητα και οι δαπάνες για την υγεία, την παιδεία και την ασφάλιση έχουν μειωθεί ακόμα περισσότερο, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το αποτέλεσμα

Συμπερασματικά, η οικονομική κρίση και η εφαρμογή μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα, ειδικά κατά τη διάρκεια των επιπτώσεών της, οδήγησαν σε σημαντικές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Είχε αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση των πολιτών με καταστροφικές συνέπειες για σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, ενώ αύξησε κατακόρυφα την ανεργία και τα περιστατικά κατάθλιψης και αυτοκτονιών.