Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού

Εδώ και αρκετά χρόνια οι ειδικοί έχουν εκτιμήσει ότι μελλοντικά η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι συνεχής, όμως οι προβλέψεις αυτές αναμένονται να εξελιχθούν σε ακόμα πιο ανησυχητικές, καθώς ο ρυθμός αύξησης θα είναι αρκετά μεγαλύτερος από όσο πιστεύεται σήμερα. Παρόλο που η τάση ήταν αυξητική κατά τους προηγούμενους δύο-τρεις αιώνες, τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει γίνει αλματώδης. Σύμφωνα με το Γραφείο Αναφοράς Πληθυσμού, τα 7,6 δισεκατομμύρια του σημερινού παγκόσμιου πληθυσμού πρόκειται να φτάσουν τα 9,9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, δηλαδή να αυξηθούν κατά 33%. Αυτή η εκτίμηση σχεδόν συμφωνεί με την πρόβλεψη των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του πλανήτη θα αγγίξει τα 9,8 δισεκατομμύρια το 2050.

Τα αίτια της αύξησης

Το σημαντικότερο αίτιο της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας βρίσκεται σήμερα στο ανώτατο σημείο ιστορικά, εξαιτίας της ανάπτυξης των επιστημών, της υγείας και της πρόσβασης σε τρόφιμα. Το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ έχει υπολογίσει ότι συμβαίνει μία γέννηση ανά 7 δευτερόλεπτα και ένας θάνατος ανά 13 δευτερόλεπτα, δηλαδή ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται κατά ένα άτομο ανά 11 δευτερόλεπτα.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός ξεπέρασε το κατώφλι του ενός δισεκατομμυρίου στις αρχές του 19ου αιώνα, καθώς είχε προηγηθεί η βιομηχανική επανάσταση και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Μέσα στα επόμενα 100 χρόνια ο πληθυσμός διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα δύο δισεκατομμύρια το 1920. Ωστόσο η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού απογειώθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οπότε και τριπλασιάστηκε, καθώς η διατροφή βελτιώθηκε και πολλές ασθένειες αντιμετωπίστηκαν με τον εμβολιασμό.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε χώρες παγκοσμίως, κατά μέσο όρο το προσδόκιμο όριο ζωής έχει αυξηθεί από τα 65 έτη για τους άνδρες και τα 69 έτη για τις γυναίκες την πενταετία 2005-2009, στα 69 έτη για τους άνδρες και τα 73 έτη για τις γυναίκες την πενταετία 2010-2015.

Το μέλλον

Η περιοχή που αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού στα επόμενα 35 χρόνια είναι η Αφρική, καθώς περισσότερο από το μισό της αύξησης παγκοσμίως πρόκειται να σημειωθεί σε αυτή την ήπειρο. Ο πληθυσμός της αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια, όσος δηλαδή ήταν ο παγκόσμιος πληθυσμός το 1945. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο πληθυσμός της Νιγηρίας αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2050.

Ο τρέχων ρυθμός αύξησης του πληθυσμού κατά 2% ανά έτος δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα, καθώς ο πληθυσμός του πλανήτη θα έφτανε τα 150 δισεκατομμύρια μετά από δύο αιώνες. Ο γρήγορος ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού είναι δυνατό να υποχρεώσει τις επόμενες γενιές να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η επάρκεια σε νερό και σε τρόφιμα. Οι ειδικοί έχουν προβλέψει ότι λόγω των κλιματικών αλλαγών θα σημειωθούν εκτεταμένοι καύσωνες και ξηρασίες, που ως αποτέλεσμα θα έχουν την αύξηση των μετακινήσεων των κλιματικών προσφύγων.