Γιατί ο Ρωμαϊκός πολιτισμός είχε μεγαλύτερη επιρροή από τον Ελληνικό

Ο Δυτικός πολιτισμός είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού της επιρροής τόσο από τον Ελληνικό όσο και από τον Ρωμαϊκό πολιτισμό. Η επιρροή από τον Ελληνικό προήλθε κυρίως από τον Χρυσό Αιώνα (5ος αι. π.Χ.), οπότε και δημιουργήθηκαν τα μεγαλύτερα πολιτισμικά επιτεύγματα της Αρχαίας Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, ο Ρωμαϊκός πολιτισμός επηρέασε μέσω της σπουδαίας αυτοκρατορίας που δημιούργησε.

Ο Ρωμαϊκός ήταν ένας πολιτισμός που δημιουργήθηκε αρχικά ως μια μικρή αγροτική κοινότητα στην ιταλική χερσόνησο, τον 9ο αι. π.Χ. Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του εξελίχθηκε αρχικά από βασίλειο σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα και αργότερα σε μια αναπτυσσόμενη αυτοκρατορία. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία εξαπλώθηκε στη Νότια Ευρώπη και στην περιοχή της Μεσογείου, διαδίδοντας τον πολιτισμό που προήλθε από τις επιρροές που απέκτησε από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Οι Ρωμαίοι ήταν περήφανοι για τα επιτεύγματά τους, πάντα όμως μνημόνευαν και εκτιμούσαν τους Έλληνες από τους οποίους απέκτησαν τις γνώσεις και την έμπνευση προκειμένου να τελειοποιήσουν τις δημιουργίες τους στους τομείς των τεχνών, της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας.

Στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα και γνώρισαν από κοντά τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ οι πιο μορφωμένοι διδάχτηκαν την ελληνική γλώσσα. Η ανάμειξη των δύο πολιτισμών παρήγαγε έναν νέο, ο οποίος ονομάστηκε ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και εξελίχτηκε από τους Ρωμαίους. Η συνεισφορά αυτού του πολιτισμού στις δυτικές κοινωνίες ήταν πολύτιμη σε πολλούς τομείς, όπως η νομοθεσία, οι τέχνες, η λογοτεχνία, ο στρατός, η τεχνολογία, η αρχιτεκτονική, η θρησκεία και οι γλώσσες. Η δύναμη της αυτοκρατορίας εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη, με συνέπεια πολλοί Ρωμαίοι να παντρευτούν γυναίκες από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία κλπ., να δημιουργήσουν οικογένειες  και να παραμείνουν σε αυτά τα μέρη τηρώντας τα ρωμαϊκά ήθη, παραδόσεις και πολιτισμό.

Τα επιτεύγματα των Ρωμαίων

Η γλώσσα των Ρωμαίων ήταν τα Λατινικά, τα οποία προέρχονταν από τα Ετρουσκικά που βασίστηκαν στο ελληνικό αλφάβητο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των λογοτεχνικών κειμένων που μελετούσαν οι Ρωμαίοι προερχόταν από την Ελληνική Γραμματεία. Μαζί με την εξάπλωση της αυτοκρατορίας, παράλληλα διαδόθηκε παντού και η λατινική γλώσσα, η οποία αποτέλεσε τον πρόγονο για πολλές σημερινές γλώσσες όπως η ιταλική, η ισπανική, η γαλλική κλπ. Οι επιρροές των Λατινικών άγγιξαν και άλλες γλώσσες όπως τα Αγγλικά, τα οποία αν και δεν έχουν το ίδιο συντακτικό και γραμματική, εν τούτοις χρησιμοποιούν πολλές λατινικές λέξεις. Ένας σημαντικός παράγοντας της επιρροής της λατινικής γλώσσας ήταν ότι χρησιμοποιούνταν τόσο από την Καθολική Εκκλησία όσο και από τις επιστήμες.

Οι Ρωμαίοι μορφοποίησαν και ανέπτυξαν τη νομοθεσία σε τέτοιο βαθμό, που ξεπερνά ακόμα και αρκετές χώρες της σημερινής εποχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πεποίθηση ότι ένα άτομο είναι αθώο μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, προήλθε από το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Με την εξάπλωση της αυτοκρατορίας οι Ρωμαίοι αποδέχτηκαν το γεγονός της ισότητας των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Με τον καιρό η δικαιοσύνη άρχισε να λειτουργεί με συγκεκριμένες και δίκαιες αρχές, επηρεαζόμενη σε μεγάλο βαθμό από τους αρχαιοελληνικούς στωικούς φιλοσόφους, οι οποίοι βασίζονταν στην κοινή λογική και στις πρακτικές ιδέες.

Οι επιρροές στη σημερινή εποχή

Είναι γεγονός ότι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον Ρωμαϊκό, μεταλαμπαδεύοντας όλη τη γνώση και τη φιλοσοφία του. Η μετεξέλιξη και ο συγκερασμός των δύο πολιτισμών οδήγησε στη δημιουργία ενός πολιτισμού που εξαπλώθηκε σε όλον τον δυτικοευρωπαϊκό κόσμο μέσω των ρωμαϊκών κατακτήσεων, επηρεάζοντας όλους τους πολιτισμούς με τους οποίους διασταυρώθηκε και  αφήνοντας τη σφραγίδα του η οποία είναι εμφανής ακόμα και στο παρόν. Ακόμα και σήμερα αυτός ο πολιτισμός αποτελεί έναν παράγοντα επιρροής, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των αρχαίων πολιτισμών και της δυτικοευρωπαϊκής κουλτούρας.